Cần Giúp đỡ: Nâng cấp woocomercer từ 3.8 lên 4.3 lỗi

worpress mình đã nâng cấp lên bản mới 5.4 và PhP 7.4.
Nhưng khi Nâng cấp woocomercer từ 3.8 lên 4.3 lỗi và không vào được trang admin luôn. Phải vào hosting restore lại web.
Có bác nào bị tương tự không và cho lời khuyên với ạ