Xin hãy giúp tôi đặt video

Tôi hiện muốn tạo một màn hình gồm 6 màn hình nhỏ (6 màn hình này phát video trực tiếp từ camera về và sử dụng mạng LAN). Giúp tôi cách đặt 6 màn hình vào chung 1 page với. Bên dưới là mẫu tôi đã thực hiện nhưng với link là youtube. Còn đây là 6 màn hình camera đang quay trực tiếp nên tôi chưa biết phải làm như thế nào. Mong các cao nhân giúp đỡ


Xin cảm ơn!