360 Virtual Tour WP - Plugin xem ảnh 360 độ

Plugin này mình nghĩ sẽ kén anh em dùng :rofl: :rofl: vì mình thấy có 175 sales. Mình cũng đã mua và làm cho 1 vài dự án trước đó, nay share cho anh em nào cần thì dùng nhé.

Đây là mình download từ codecanyon nên anh em an tâm dùng.

image

Update: 17 August 16

Update: v1.5
- Fixed: mobile scroll issue


Demo: 360 Virtual Tour WP - Plugin xem ảnh 360 độ

Giá: 24$

Link mua ủng hộ tác giả: Mua 360 Virtual Tour WP - Plugin xem ảnh 360 độ

Download: Tải 360 Virtual Tour WP v1.5 - Plugin cho wordpress

Mật khẩu (nếu có): kratos@congdongwordpress