Affiliate Egg Pro Phiên bản 9.1.8

Bất kỳ chủ sở hữu của trang web liên kết thành công có thể cho bạn biết rằng chuyển đổi tốt nhất và hoa hồng là trong các cửa hàng địa phương phổ biến. Có rất nhiều plugin tốt cho tiếp thị liên kết, nhưng tất cả chúng đều làm việc với các mạng lớn, bởi vì các cửa hàng địa phương không có API riêng và không tham gia vào bất kỳ mạng liên kết nào. Đây là lý do tại sao chúng tôi tạo plugin Affiliate Egg, hoạt động với nhiều cửa hàng không hoạt động trong bất kỳ plugin nào khác

Tính năng

  • Không cần chương trình phê duyệt, không cần API, bạn có thể sử dụng plugin ngay sau khi cài đặt
  • Phân tích sản phẩm riêng biệt và phân tích nhiều sản phẩm, danh mục, kết quả tìm kiếm, trang giao dịch
  • Tính năng Autoblog. Chèn liên kết vào danh mục cửa hàng và plugin sẽ lấy sản phẩm mới từ danh mục và bài đăng trên trang web của bạn dưới dạng các bài đăng riêng biệt
  • Một số khối đầu ra (lưới, danh sách, thẻ sản phẩm, v.v.)
  • Cập nhật giá
  • Hơn 100 cửa hàng địa phương được hỗ trợ tốt nhất và chúng tôi càng ngày càng tăng thêm mỗi tháng
  • Cookie tùy chỉnh để nhận đơn vị tiền tệ chính xác từ các cửa hàng đa tiền tệ
  • Liên kết sâu và SubIds
  • Hỗ trợ proxy
  • Phân tích các trang tìm kiếm (ví dụ: bạn có thể tạo tập hợp các sản phẩm với phạm vi giá, điều kiện nhất định, được sắp xếp theo mức độ phổ biến từ cửa hàng ban đầu

Link Download : https://goo.gl/V9xexa

1 Likes

quá ngon cho ae nào chơi aff. Tks pác @congthanhsem đã chia sẻ