Báo lỗi trong quá trình thực hiện thanh toán

Em xin chào mọi người ạ!.
Em đang gặp vấn đề không thể thực hiện thanh toán giỏ hàng mặc dù đã thỏa các điều kiện của woocomerce.