BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme


Nói chung là template này ae nào dùng wordpress chắc cũng quen cmnr :smile:. Template được đánh giá rất cao trên themeforest.

Template có sẵn 370+ mẫu website với hơn 200 shortcodes ae tha hồ mà vọc vạch.

Change log:

Version 20.9.6.1 – August 31, 2018

  • Fixed: Layout: Full width - Wrapper - box-shadow removed
  • Fixed: Pre-built websites - Default website - Image URL
  • Pre-built website: Football, Builder 2

– changelog.html
– functions.php
– style.css
– functions/importer/css/style.css
– functions/importer/images/demos.jpg
– functions/importer/class-mfn-importer.php
– functions/importer/demos.php
– functions/theme-shortcodes.php

Version 20.9.6 – August 23, 2018

  • Fixed: WooCommerce 3.4 - Single Product - Gallery Thumbnails
  • Improved: Pre-built websites - SSL support
  • Pre-built website: Beauty 3, Insurance 2

– changelog.html
– functions.php
– style.css
– functions/importer/class-mfn-importer.php
– functions/importer/css/style.css
– functions/importer/images/demos.jpg
– functions/importer/demos.php
– functions/theme-woocommerce.php


DEMO: BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

Version: Version 20.9.6 – August 23, 2018
Version mới nhất: Version 20.9.6.1 – August 31, 2018
Giá: $59
Download: BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme Version 20.9.6 – August 23, 2018