Bị giới hạn số lượng sản phẩm trong mỗi trang khi lựa chọn một danh mục sản phẩm website bán hàng - Cách thay đổi tùy biến?

Chào anh em? tôi làm web với themes flatsome, hình như flatsome mặc định số lượng sản phẩm cho mỗi danh mục lựa chọn, giờ mình muốn khi chọn vào một danh mục, số lượng hiển thị sản phẩm sẽ không bị giới hạn (hiện tại mỗi trang nó mặc định 9 sản phẩm --> quá nhiều trang và bất tiện). Nhờ anh em ai biết gỡ rối giúp mình, xin cảm ơn! (Kratos nếu đọc thì hướng dẫn mình với, thanks so much)
Đã làm được rồi, xin cảm ơn!

1 Likes