Cần Crawler Rating sản phẩm của Tiki

Đã mò ra . Chân thành cảm ơn ae

Thật sự cần kiếm một ae pro code làm web cho vui mà khó quá :(( chỉ là đam mê mà thôi.