Cần Giúp đỡ: Nâng cấp woocomercer từ 3.8 lên 4.3 lỗi

worpress mình đã nâng cấp lên bản mới 5.4 và PhP 7.4.
Nhưng khi Nâng cấp woocomercer từ 3.8 lên 4.3 lỗi và không vào được trang admin luôn. Phải vào hosting restore lại web.
Có bác nào bị tương tự không và cho lời khuyên với ạ

Dùng plugin all import để xuất toàn bộ các sản phẩm ra xong nhập vào woocomerce bản mới cho nó nhập lại các sản phẩm thoii.nâng cấp các thư viện nó khác nhau chả nâng dc đâu.nâng dc thì mất công lắm chọn cách đi đường vòng cho dễ