Cần hỗ trượ về TD composer

Em có dùng bản Newpaper 9. em dùng cái video playlist. Trước có thêm được video vào. mà bh lại không thêm được nữa, xóa video vẫn xóa được. Add id video mới thì không thấy hiện gì. các video đã add xóa đi add lại thì hiển thị bình thường. Ai biết hỗ trợ em với. em cảm ơn!