Cần người làm template

minh can lam một template đơn giãn
ai rảnh giúp mình nhé. email streamhd.me@gmail.com