Chỉnh hotline trong theme wordpress

Hi mn,
Em là newbie mới tìm hiểu về wordpress. Em có được nhờ chỉnh cái số điện thoại hotline mà chưa tìm ra làm như thế nào để chỉnh cả. Mn có thể cho em biết cái button này nó là loại gì và thường lưu ở đâu k ạ?. Em cảm ơn nhiều

Bạn hỏi vậy k ai biết mà trả lời đâu. Để tạo ra buttom này không phải chỉ có 1 nhất 1 cách, nên việc chỉnh sửa nó cũng tương ứng.

Ps: Người ta nhờ mà k biết thì thôi đừng nhận pác ơi, sĩ làm gì cho cực thân :smile:

1 Likes