Có ai có biết Scriptgiống như này không ?

Như tittle, có ai biết script này nguồn từ đâu không ? downmienphi .net/939B4F410604
Mình thấy có ghi là Uploadfly nhưng tìm không thấy link
Thanks !

Link k truy cập được bạn ơi :slight_smile:

cái này chăng? http://www.uploadify.com/demos/

bỏ dấu cách giữa dấu chấm đi bạn, hình như không phải cái này