Có Template Wordpress nào có thể dùng để tạo web đăng tin bất động sản được không?

Có Template Wordpress nào có thể dùng để tạo web đăng tin bất động sản được không?

Mình thấy có nhiều đó bạn, thử kiếm với key word real estate xem sao, mà plugin thì ok hơn là Theme