Giao diện soạn thảo classic editor của wordpress không thấy phần nhập Title ở đâu? hắn ta chạy đi đâu rồi nhỉ?

Mình cài lại plugin classic editor trong wordpress, nhưng lại không thấy phần nhập Title bài viết ở đâu cả, có ai gặp lỗi này không nhỉ? cách cho hiển thị mục Title trong trình soạn thảo classic editor?

Có tải khoản mới kt được nha, đưa thế không ai xem mà biêt lý do đâu nha chủ topic

1 Likes