Giới thiệu chuyên mục tài nguyên khác

Các loại tài nguyên khác, không phải template,plugin cho wordpress sẽ được chia sẻ tại đây.