Giới thiệu chuyên mục wordpress template

Tập hợp những template đẹp, hữu ích và hiếm cho wordpress

  • Template tập trung chủ yếu template free.
  • Template nào có phí thì ae nhớ ghi đầy đủ tránh hiểu nhầm.
  • BQT không chịu trách nhiệm về nội dung ae chia sẻ.