Help cách đẩy dữ liệu woocomerce tự động

Chào a/e,

Hiện tại mình đang làm tính năng tự động đưa sản phẩm vào woocomerce, nhưng mình đang bị vướng vào phần “Variations” biến thể.

Ví dụ mình đưa sản phẩm áo vào web, một sản phẩm sẽ bao gồm size ( S,M,X,XL… )

A/e nào biết cách đưa “Variations” tự dộng khi mình crawl dữ liệu không, tư vấn cho mình với.

Thanks all