[Help me] Trang web của em không truy cập được

Website của em vẫn truy cập bình thường. Nhưng 2 hôm nay tự dưng không truy cập được, nếu mà fake ip thì lại truy cập được bình thường. Không biết là bị lỗi gì vậy?

bạn có đang sử dụng vps hay gì. khả năng bạn bị block ip, tắt modem khoản 5 phút mở lên lại nha.

1 Likes