Help remove add to cart homepage của template Flatsome

Chào AE congdongwordpress,

Mình muốn bỏ tất cả add to cart ở homepage, danh mục.
Em muốn remove nó bằng code chứ không phải css nha.
Mong mọi người biết chỉ giúp.

Thanks all

Bác thử làm như sau:

Thêm vào cuối file functions.php nội dung sau đây:

remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart');
remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart');

Thêm vào file woocommerce.php (tìm tại wp-content > plugins > woocommerce > woocommerce.php)

/**
 * Main instance of WooCommerce.
 *
 * Returns the main instance of WC to prevent the need to use globals.
 *
 * @since  2.1
 * @return WooCommerce
 */
function WC() {
    remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart');
    remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart');
	return WooCommerce::instance();
}

Hoặc pác có thể dùng thử plugin dưới đây:

Lưu ý: Backup trước khi thực hiện.

Chúc pác thành công nhé :smile:

Cái này không đáp ứng :(( thôi mình css luôn rồi