[Help] Smart Coupon của Accesstrade

Link Plugin : Accesstrade Coupon

Mình muốn modify như sau…

Ví dụ :
Mình muốn get tất cả coupon từ adayroi, thì nó sẽ như sau.

  • Tất cả các coupon còn date nó sẽ list vào chung một div. ( tất cả coupon của adayroi còn date )
  • Tiếp… Tất cả các coupon có cùng CAT ( category ) sẽ list vào một div cùng cat đó ( không trừ coupon đã list ở trên ).

Mong ae care giúp em với. Đang mò wordpess nên học hỏi nhiều từ ae

Cái này bạn muốn leech html hay nào?

Cái này không làm được, khó custom quá :((