Help Tại sao thêm favicon vào website mà ko được

Mọi người cho e hỏi tại sao thêm favicon vào website rồi mà khi truy cập bằng điện thoại lại ko thấy ạ còn vào bằng máy tính thì lại thấy hiển thị an.

Chờ thời gian nữa cho google re-index xem pác

1 Likes