Hình ảnh sản phẩm bị tràn


Mọi người giúp em với ạ. Em đăng hình ảnh sản phẩm lên web nhưng hình nó cứ bị tràn xuống chứ nó không kiểu trượt sang ngang như những web khác ạ :frowning:

cho xin link demo, hoặc phần css bạn viết chỗ này nhé.