Hỏi cách đổi Font chữ Menu trong giao diện điện thoại

Các bro cho mình hỏi có plugin hay cách thay đổi font chữ của cái giao diện menu trên mobile với !