Hỏi về plugin WPML

Mọi người cho em hỏi em có cài plugin nhưng không hiểu làm sao nó không thể hiển thị trên thanh menu vậy nhỉ.

câu hỏi bạn chung chung vkl :rofl: :rofl: :rofl:

Ít ra bạn cũng phải miêu tả là đã làm những gì rồi, theo quick start guide nó chưa?

Ngay cả nó không thể hiển thị trên thanh menu vậy nhỉ. mình cũng k hiểu bạn mô tả gì luôn :stuck_out_tongue: