Hỏi về trả phí tải file

Mọi người cho e hỏi về tải về cho khách yêu cầu trả phí để tải file.