Image Map Pro for WordPress

Đây là plugin dạng như vẽ bản đồ cho ae nào cần.

Cơ bản là kiểu vẽ vời chứ em cũng không thấy import cái maps của google maps vào nữa, kaka. Ae nào có dùng qua hoặc tải về dùng thì chia sẻ kinh nghiệm cho các ae khác nhé.

Một số hình ảnh bản đầu mà em cài vào thử:

Edit Sharp

Sharp listdemo: Demo Image Map Pro for WordPress

mua ủng hộ tác giả: Mua Image Map Pro for WordPress

version: 5.0.0
Giá: $39

Download: Tải Image Map Pro for WordPress

plusin này cho bất động sản chắc là ngon nhất nhỉ :smiley:

1 Likes

yup, bất động sản là ngon. Hoặc công ty cũng có thể sử dụng được, đặc biệt là công ty nhiều chi nhánh