Không dịch được sang tiếng việt

Hi mọi người,

Mình muốn chuyển một số từ trong theme từ tiếng anh sang tiếng việt, nhưng dùng từ Loco translate đến my wp translate đều không được.

Mình dùng theme Markup blog.

Mong mọi người giúp đỡ ạ.