Không up được themes


Mình muốn up themes lên wordpress bằng máy tính nhưng nó cứ bị như vầy, không ấn vô được. Ai giúp mình với ạ!!!

Bạn thử F5 lại xem sao