Làm cách nào tạo các menu?

Mấy năm trước mình đã tự học và làm được mấy cái cơ bản,giờ gần như quên hết,vô menu tạo ra ví dụ là trang chủ sao mình không thấy hiện lên ta,tạo bài viết mới để link với menu trang chủ đã tạo cũng không có luôn,xin bạn nào chỉ dùm