Làm sao để chỉnh độ rộng của table trong wordpress

Mình tạo bảng trong WP bằng plugin TablePress "chỉ tạo cáo 2 cột nhưng độ rộng của nó ko phù hợp, 1 cột quá rộng 1 cột thì quá nhỏ, không biết phải chỉnh như thế nào, ai biết hổ trợ mình với, thank you mọi người.

Hi bạn,

Thằng TablePress này nếu bạn muốn chỉnh độ rộng cột thì phải chỉnh thông qua css ví dụ như sau:

td.column-1 {

width: 1000px;

}

td.column-1 là thứ tự cột trong bảng nhé.

1 Likes