Làm sao để có thể tạo 1 block sản phẩm như block news thế này cả nhà nhỉ

https :// uphinhnhanh . com /images /2018/11/06/ Screenshot_4 .p n g

Như trong ảnh là mình sử dụng block 1 của template newspaper. Mình muốn sử dụng nó cho phần Woocommerce thì như thế nào cả nhà nhỉ. Có gì chỉ em với ạ.

Em cảm ơn cả nhà

Cái này gọi là Product Tabs

Bạn có thể dùng plugin Custom Product Tabs for WooCommerce để custom cho dễ nhé :smiley:

1 Likes

cái này ko phải là tab trong phần view sản phẩm mà kratos. Cái này là ngoài home của woocommerce mình sẽ show sản phẩm kiểu như thế ấy.

thanks

Okie vậy bạn thử thêm shortcodes bằng cách:

Sửa trang mong muốn, chọn vào add shortcodes chọn vào shop và chọn vào products tabs

chọn vào các product category mong muống hiển thị ra trang chủ.

Xong xuôi nhấn chọn Insert shortcodes