Làm thế nào để tạo view ảo

Làm thế nào để tạo view ảo