Lỗi đăng nhập vào wordpress sau khi tải lên hosting

Nó có ghi đây bạn. cái user bạn dùng là fagocorp_newdb đã quá cái số lượng query trong 1 giờ rồi. Nên liên hệ thử bên hosting xem có chỉnh được cái thông số max_queries_per_hour lên không nhé.

1 Like

OK! cảm ơn bạn nha

1 Like