Lỗi không tìm kiếm được từ khoá plugin Search & Filter

Mọi người ơi em đang dùng plugin Search & Filter, theo lý thuyết thì khi em ấn submit nó sẽ đi đến trang ‘mã lỗi’ và tìm từ khoá ‘E1’ trong trang đó, nhưng nó chỉ đưa em tới trang ‘mã lỗi’ và hiển thị tất cả bài viết trong trang đó chứ không tìm theo từ khoá em nhập

Nếu chạy đúng thì nó sẽ như này localhost/maloi/?s=e1
Nhưng khi em submit thì nó chạy như này localhost/maloi/
Mọi người giúp em với ạ

Cái này bạn xem trong log có show lỗi gì không, post lỗi liên quan lên đây để mọi người hỗ trợ nhé.

Có thể js nó có vấn đề dẫn đến không bắt được cái keyword bạn nhập vào.

1 Likes

Nó hiện lỗi như này trong console ạ

Mình thấy k liên quan lắm.

Bạn phải post log trên file log trên host mới được, cái này phía enduser thôi.

1 Likes