Lỗi load http trong wordpress

Chào cả nhà. Số là tôi có lỗi này:

Mixed Content: The page at ‘https://abc.vn/blog/’ was loaded over HTTPS, but requested an insecure script ‘http://abc.vn/blog/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.1’. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.

Nhúng blog wp vào trong laravel (public).

Bác nào có kinh nghiệm wp giúp đở tí

Cái này là do trang web cậu chạy là https nhưng bên trong nội dung lại chưa những nội dung không bảo mật, mà cụ thể là cái link http kia.

Giờ chỉ cầi tìm và đổi http thành https (nếu webserver bên kia có hỗ trợ).

Thông thường nếu chèn link cho site đang chạy https thì thay vì đặt full link ta có thể đặt như sau:

//abc.com/blog/day-la-link.html

Ưu điểm là nếu site mình đang chạy http thì link đó là http, còn https thì link trên site nó sẽ tự hiểu là https.