Mắc lỗi biến css chữ thường và hoa khi upload wordpress lên hosting cPanel

Tôi làm việc với Wordpress trên server centos và windown vẫn bình thường
Nhưng khi upload lên hosting cPanel thì phần biến trong css có generate ra và viết thường
Trong khi các element trong web thì biết là viết hoa chữ đầu nên nó không ăn css của chính wp

Hầu như chỗ nào dùng biến cũng bị
tôi đang rất bế tắc mong mn hỗ trợ , xin cảm ơn