Mình có vấn đề về mail xin mọi người giúp đỡ

mình sử dung wp smtp plugin
khi test nó ko gửi đi báo lỗi như thế
mong bạn nào đó đã có trường hợp như mình đã gỡ rối xin chỉ giúp
thanks nhiều
Invalid address: (From): wordpress@localhost