Mình đang sử dụng Theme Yozi lỗi thế này ai giúp với

Screenshot_1
Khi cài Theme Yozi thì phần plugin có plugin Apus Framework. Cài ra nó thiếu hẳn cái Apus Header, và Apus Brank. thấy có mỗi mẫy cái như ảnh thôi. và trong theme vẫn sử dụng đến header và brank nhưng hiện không có để Edit lại và brank ko có để thêm. bác nào biết cách thêm Fix ở đâu giúp với