Mình tạo web xong thanh toán không được. trong giỏ hàng có sản phẩm nhưng không thanh toán được. trang thanh toán trống trơn. Mình đã cấu hình , tìm mọi cách fix mà vẫn không được