Mọi người giúp em sửa lỗi tạo plugin Wordpress với ạ

Mọi người cho em hỏi em tạo 1 plugin có form và text box. Sau khi bấm submit thì đoạn text box javascript sẽ được chèn vào wp_footer tuy nhiên khi dữ liệu được truyền qua thì bị lỗi ở đường dẫn, dạ em mới bắt đầu học Wordpress nên mong mọi người giúp đỡ em với ạ