Mua chung theme thrive

Có ai trong nhóm mua chung theme thrive hay chia lại ko,mình muốn mua bản quyền mà đắt quá,mua ở việt nam thì sợ bên google với bảo mật wed

Bản quyền nó mắc , mình share bạn , bản gốc nhà sản xuất , sạch 100% nhé