Newspaper lỗi không hiện nội dung

Ai dùng newspaper có biết lỗi này không ạ?
Khi chọn vào post dọc bài thì vẫn bình thường, nhưng khi chọn sang phần chuyên mục nhỏ
thi nó cứ bị xoay load mãi không đuocC?
Ai chỉ giúp em được không ạ, e xin hậu tạ