Nhờ AE hỗ trợ giao diện bị chạy khi chèn Video vào Wordpress

Mình đang tập thành thiết kế Web bằng Wordpress, nhưng không hiểu vì sao khi chèn Video thì giao diện hiển thị trên web lại không giống như bố cục thiết kế, phí trên Video chèn vào thì nó dư ra một khoảng trống nhìn rất xấu (mình dùng theme Flatsome thiết kế bằng trình UX Buider) trong khi mở bằng điện thoại thì hiển thị Video bình thường.
AE nào biết nguyên nhân hướng dẫn mình cách khắc phục với.

Lỗi ở giao diện web (dư 1 khoảng trống phía trên Video)


.

vô ux builder chỉnh page hoặc row full-width thử xem bạn.
theo như hình thì mình thấy 1 bên là nội dung, 1 bên là video, chia làm 2 row nhưng hiển thị lệch & khoảng trống 2.

nên lỗi này nằm hết trong setting UX Builder. Có 2 điều kiện để hiển thị full: page full & row full.

À mà: để text & video cân bằng nhau thì không dùng padding mà dùng option middle. lệch cỡ đó nhiều khi do dùng padding :slight_smile: