Phần soạn thảo của mình tự nhiên bị mất 1 dòng

xong rồi nha. cảm ơn ae

update WP lên bản mới nhất đi bạn