Plugin chat chuyên nghiệp cho wordpress - Live Chat Unlimited

Đây là plugin live chat chuyên nghiệp cho wordpress, và là Best Seller của plugin chat trên codecanyone.


Cá nhân mình thấy đầu tiên là nó rất…đẹp, mà hễ cái nào đẹp là lại thích xài kakaka :rofl:. Ngoài ra theo quảng cáo của nhà sản xuất thì nó có thể handle được 100 user chat cùng lúc luôn, kinh vãi nồi.

Anh em nào cần thì download về thử nhé.

Key Feature:

 • Open source
 • Install on unlimited domains
 • 100 users1 can chat at one time (i.e. 10 operators and 90 visitors)
 • Lightweight… It works in iframe not to hurt your page performance. Your widget loads itself once your page fully loaded…
 • Multi-lingual support (WPML and Polylang plugins)
 • Very clean code
 • More than one operators can reply the same user’s question
 • “Email notifications” when new visitor is online (optional)
 • SSL support. All your and visitor messages will be encrypted
 • Tested with latest WordPress
 • GDPR compliance (see details end of the page)
 • Tested with PHP 7.2

DEMO: demo Live Chat Unlimited
Version hiện tại: 2.7.2
Version mới nhất: 2.7.2

Giá: 75$ => đinh công mạnh giá đắt vãi

Download: Live Chat Unlimited - Version mới nhất - 2.7.2