Plugin cho wordpress - Swift Performance v1.8.5 - Cache & Performance Booster

Swift Performance - Phiên bản mới nhất 1.8.5

Version: 1.8.5
Version mới nhất: 1.8.5

Change log

  • [FIX] Whitelabel fixes
  • [FIX] Warmup Table cache status
  • [FIX] Fatal error if CSS minify disabled
  • [FIX] Update metadata when image was resized
  • [IMPROVE] Optimize Warmup Table on Dashboard
  • [IMPROVE] Minor improvements
  • [IMPROVE] WPML Multi-domains handling
  • [NEW] Beta Tester option

Home page
https://swteplugins.com/product/swift-performance/

Giá: 1 site 1 năm là 30$

Plugin này tập trung vài cache, tối ưu hoá hình ảnh, tối ưu hoá cho db của wordpre.

Anh em download về dùng thử xem như nào nhé.

Mua ủng hộ tác giả ở link này: https://swteplugins.com/product/swift-performance/

Link download: Swift Performance version mới nhất - v1.8.5