Shortny - The URL Shortener mới nhất v2.0.1

Đây là script rút gọn link đơn giản, thật sự rất đơn giản cả về tính năng và giao diện :smile:

Front-End:
  • Simple, Elegant, Responsive Design
  • Tạo URL - tất nhiên rồi =)))
  • Tạo custom url - Giống như urlngan.com/daylaurltutao
  • Có mật khẩu bảo vệ link
  • Theo dõi thống kê link rút gọn
  • Dark Theme - theo trend của macos :smiley:
  • Bookmarklet
  • Copy & Share Your Link
Back-End:
  • Delete URLs
  • Edit Website Settings
  • Add or Edit Ads
  • Analytics
  • Customize with custom CSS
Functionality:
  • Spam Checker
  • All Inputs are validated for protection
  • Secure Adimn Panel
  • Hits Count

Demo: Demo Shortny - The URL Shortener mới nhất v2.0.1
Admin demo: Admin demo Shortny - The URL Shortener mới nhất v2.0.1
Mua sản phẩm ủng hộ tác giả: Mua Shortny - The URL Shortener mới nhất v2.0.1
version: 2.0.1
version mới nhất: 2.0.1

download: tải Shortny - The URL Shortener mới nhất v2.0.1

Ae có thể tham khảo thêm các script rút gọn url “phức tạp” hơn và nhiều tính năng hơn bên dưới: