Sự cố plugin cmment facebook trên wordpress

mình đang bị tình trạng plugin trang về gỗ nhảy hết sang plugin trang về trà, nhưng trang trà không sử dụng plugin cmmont facebook, không biết có cao nhân nào hỗ trợ được không nhỉ , đã kiểm tra lại toàn bộ theme bị dinh plungin cmmt facebook,

cái này bạn kiểm tra lại API facebook app coi.

1 Likes