Sử kích thước chữ sản phẩm trên trang chủ

Em chào anh/chị và các bạn:

Em đang muốn sửa thuộc tính của sản phẩm trên trang chủ:

  • Kích thước font chữ bé lại
  • Không đậm
  • Không in hoa

em có thể vào đâu mong được anh chị cùng các bạn giúp đỡ ạ

Mỗi trang mỗi khác, bạn hỏi chung chung thì cũng nhận được câu trả lời chung chung thôi ^^:

Để chỉnh thì bạn xem mấy cái block này thuộc phần nào thì chỉnh css phần đấy nhé :wink: